Jesteś niezalogowany. Zaloguj się

Droga jest miejscem NIEBEZPIECZNYM

31 sierpnia 2018
Kategoria: BRD

 

 

Nigdy nie jesteśmy w pełni BEZPIECZNI, a droga wraz ze swym przejściem dla pieszych jest miejscem NIEBEZPIECZNYM.

DETERMINANTY NAUCZANIA BRD W ODNIESIENIU DO DZIECI

Przedstawiony poniżej tekst był prezentowany w czasie Międzynarodowej Konferencji GAMBIT 2018, która odbywała się na Politechnice Gdańskiej.

Policjanci i strażnicy miejscy oraz nauczyciele to grupy zawodowe, które w imieniu państwa i samorządów prowadzą nauczanie na rzecz bezpieczeństwa najmłodszych. W środowisku nauczycielskim istnieje powszechne przekonanie, że przygotowaniem dzieci w zakresie brd /bezpieczeństwa ruchu drogowego/ zajmują  się przede wszystkim policjanci i straż miejska wspierani tylko przez nauczycieli. Środowisko mundurowe ma odwrotne przekonanie, że ich działania to jedynie niewielkie wsparcie codziennych zmagań nauczycieli.

Zatem przez lata tworzy się złudne wrażenie, że działania służb mundurowych są wystarczające w przyswajaniu przez dzieci wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Oczekiwanie na spotkanie dzieci z mundurem osłabia inicjatywę i zaangażowanie nauczycieli w działania brd. Taki stan rzeczy powoduje błędne przekonanie w przestrzeni publicznej, a w szczególności u samych rodziców, że po wizycie mundurowego, dziecko jest już w pełni przygotowane do bezpiecznego i samodzielnego poruszania się po drodze.

Nadużywanie słowa BEZPIECZNY w różnego rodzaju akcjach jest tylko potwierdzeniem tego stanu. Nigdy nie jesteśmy w pełni BEZPIECZNI, a droga wraz ze swym przejściem dla pieszych jest miejscem NIEBEZPIECZNYM. O tym  informują nas każdego roku tragiczne dane statystyczne z polskich dróg.

DETERMINANTY NAUCZANIA

Prezentujemy determinanty nauczania brd w odniesieniu do najmłodszych dzieci /5-6-7 lat/. Ze względu na percepcję, łatwość przyswajania wiedzy, wyodrębniona powyżej grupa jest kluczowa w przygotowaniu do samodzielności w ruchu drogowym, gdyż po skończeniu 7 lat dziecko ma prawo do samodzielnego korzystania z drogi jako pieszy.

 Tab 1. Służby mundurowe /policja i straż miejska/

 

(+) (-)
+ duży autorytet munduru wśród dzieci ułatwia budowanie pozytywnego obrazu Policji lub Straży Miejskiej

+ wizyty są zawsze atrakcją dla najmłodszych, pozwalają poznać pracę ludzi w mundurach

+ policjanci lub strażnicy są odbierani jako „prawdziwi” nauczyciele wychowania komunikacyjnego

– zbyt liczne grupy dzieci na zajęciach, zamiast formy warsztatowej

– brakuje pomocy edukacyjnych dopasowanych do najmłodszych odbiorców

– autorskie programy zamiast jednolitego programu wychowania komunikacyjnego

– duża fluktuacja kadr zajmujących się profilaktyką

– jednorazowy i schematyczny charakter spotkań nie pozwala na kontynuację i rozwinięcie tematyki brd

Tab 2. Nauczyciele edukacji początkowej

 

 (+) (-)
+ profesjonalne przygotowanie do nauczania w różnych dziedzinach

+ dobry i długofalowy kontakt ze swoją grupą/klasą pozwala na stopniowe zwiększanie poziomu „kursu”

+ całoroczna edukacja pozwala na dopasowanie treści brd do właściwego okresu

+ bezpośredni kontakt z rodzicami pomaga w zaangażowaniu opiekunów w wychowanie  komunikacyjne

+ spacery z dziećmi są praktyczną formą przygotowania do samodzielności w ruchu drogowym

– brd wpisane jest programowo na początku roku, co sprawia, że zajęcia często są tylko we wrześniu, a nie przez cały rok szkolny

– brakuje pomocy edukacyjnych dopasowanych do wieku i percepcji najmłodszych dzieci

– niewystarczające przygotowanie specjalistyczne opiekunów w zakresie brd dla najmłodszych – prawo jazdy nie zawsze wystarczy

– niewystarczająca znajomość procedur postępowania w udzielaniu pierwszej pomocy w trakcie zdarzenia z udziałem poszkodowanych dzieci

– podejmowanie ryzyka poruszania się z większą liczebnie grupą niż jest to dopuszczalne prawnie

 

Celem Państwa i Samorządów lokalnych powinno być objęcie wszystkich dzieci w wieku 5-7 lat programowym, całorocznym działaniem przygotowującym do samodzielności w ruchu drogowym.

Wypracowanie standardu szkoleniowego dla wszystkich służb mundurowych i nauczycieli, wyposażenie w odpowiednie pomoce dydaktyczne oraz ciągłe szkolenie dla wszystkich „nowych” i starych instruktorów pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów. Przyswojona wiedza i nabyte umiejętności sprawią, że dzieci będą BEZPIECZNIEJSZE. Teraz i w przyszłości.

Ostatnie wpisy

Regulamin

Media

Autochodzik

ul. Rzemieślnicza 9/37
81-855 Sopot
biuro@autochodzik.pl
600 023 554

© 2019/2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności
Witryna programu Gotowi Do Drogi wykorzystuje technologię cookies. Korzystając z niej, zgadzasz się na umieszczanie ciasteczek na Twoim komputerze jedynie w zakresie opisanym w Polityce Cookies
Gotowi Do Drogi

Gotowi Do Drogi