Jesteś niezalogowany. Zaloguj się

Regulamin

REGULAMIN

 Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia działań edukacyjnych np. konkursy, akcje, zajęcia w ramach programu  AUTOCHODZIK – GOTOWI DO DROGI, zwanego dalej „PROGRAMEM”.

§ 2.

Organizatorem PROGRAMU jest Fundacja CREDU z siedzibą w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 9/37, KRS 0000451984, NIP 5850465894, REGON 22183433, zwany dalej „Organizatorem” lub inny podmiot uprawniony przez Organizatora.

§ 3.

 1. PROGRAM przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4-8 lat z przedszkoli, szkół podstawowych, domów kultury, punktów edukacyjnych z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich nauczycieli.
 2. Uczestnictwo w PROGRAMIE jest dobrowolne.
 3. PROGRAM prowadzony jest przez Organizatora w okresie od jej publicznego ogłoszenia do końca roku szkolnego 2020/2021.

§ 4.

 1. PROGRAM jest ogólnopolskim programem edukacyjnym, którego głównym celem jest przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym.
 2. Uczenie oraz utrwalanie prawidłowych postaw, umiejętności i nawyków przydatnych u dzieci pełniących na drodze rolę pieszego, pasażera, kierowcy jest realizowane dzięki wsparciu nauczycieli, rodziców, policjantów i strażników miejskich.

§ 5.

 1. PROGRAM składa się z tematów, które obejmują tematykę związaną z bezpieczeństwem ruchu drogowego m.in DROGA, PIESZY, PASAŻER, KIEROWCA.
 2. W ramach poszczególnych zadań i form uczestnicy są zobowiązani do:

a)      Wykonania przygotowanych i przekazanych przez Organizatora zadań w formie zapisu elektronicznego w panelu nauczyciela z zakresu wychowania komunikacyjnego

b)      Zadaniem nauczyciela jest dopasowanie treści oraz form zabaw do percepcji dzieci z danej grupy wiekowej /przedszkole-szkoła/ oraz otoczenia, w którym żyją /miasto-wieś/.

c)       PROGRAM obejmuje różne formy działania m.in: AKCJA Edukacyjna, POGADANKA tematyczna, SYMULATOR zachowań, ZADANIA dla rodzinki, SPACER edukacyjny,  WYSTAWA osiągnięć, KONKURS tematyczny.  Jako organizatorzy określamy temat, przekazujemy główne punkty, sugestie, pomysły. Nauczyciel, instruktor, opiekun dopasowuje/adaptuje przedstawione propozycje do swojej koncepcji i planu działania.

§ 6.

 1. W czasie trwania PROGRAMU prowadzona jest specjalna strona internetowa, która umożliwia:

a)    prezentacje zespołów /przedszkoli lub szkół podstawowych/ uczestniczących w jednej z form PROGRAMU

b)   przedstawienie relacji zespołu z przebiegu PROGRAMU w danej placówce

c)    korzystanie z zasobów  zawartych na stronach gotowidodrogi.pl, autochodzik.pl, fb/autochodzik /prezentacje, scenariusze, pomoce metodyczne, linki, zdjęcia, ciekawostki itd./.

 1. Serwis składa się z części ogólnodostępnej oraz części wymagającej zalogowania się.
 2. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia Zamawiającego umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych na stronie PROGRAMU.
 3. Uczestnik PROGRAMU może promować swoje dokonania w ramach PROGRAMU na stronach internetowych, oraz mediach społecznościowych prowadzonych przez nauczyciela, czy placówkę biorących w udział w PROGRAMIE.
 4. UWAGA! Umieszczenie przez dany zespół – placówkę – uczestnika RAJDU – zdjęć dzieci, rodziców lub nauczycieli na stronie programu www.gotowidodrogi.pl oraz oraz na domenach i portalach wspomagąjących np. www.autochodzik.pl, Facebook/autochodzik , Instagram/autochodzik, facebook/gotowidodrogi, facebook/kołastop..robiszkrok traktowane jest jako uzyskanie zgody na publikację i umieszczenie wizerunku osobistego ww. osób w czasie i charakterze wynikającym z uczestnictwa w PROGRAMIE poprzez umieszczenie i publikowanie na wyżej wymienionych stronach internetowych oraz w innych środkach przekazu zdjęć, filmów, zapisów audio, jako materiałów związanych z przebiegiem i promocją  PROGRAMU.
 5. Organizator programu zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu zespołu, w sytuacji braku jakiejkolwiek aktywności /zdjęcia, opisy, relacje/w przez okres 6 tygodni od jego założenia lub ostatniego wpisu.

§ 7.

 1. Zgłoszenia  Zespołu dokonuje nauczyciel koordynator programu poprzez wprowadzenie danych w panelu nauczyciela na stronie www.gotowidodrogi.pl zgodnie z instrukcją postępowania.
 2. Treści przekazywane w formie drukowanej, audio lub komputerowej na stronie PROGRAMU są objęte ochroną praw autorskich i mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w czasie trwaniu programu tylko w celach związanych z realizacją Programu.
 3. Żadna część panelu nauczyciela nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Organizatora.

§ 8.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości poprzez ich zamieszczenie na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w dniu ich zamieszczenia na niniejszej stronie internetowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.

Regulamin

Media

Autochodzik

ul. Rzemieślnicza 9/37
81-855 Sopot
biuro@autochodzik.pl
600 023 554

© 2019/2020. Wszystkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności
Witryna programu Gotowi Do Drogi wykorzystuje technologię cookies. Korzystając z niej, zgadzasz się na umieszczanie ciasteczek na Twoim komputerze jedynie w zakresie opisanym w Polityce Cookies
Gotowi Do Drogi

Gotowi Do Drogi